SVATBA V ITÁLII

SVATBA V ITÁLII

Sňatek uzavřený před městský úřadem v Itálii (civilní obřad).

 

SVATBA V ITÁLII  je snem mnohým. K tomu, aby svatba v Itálii byla řádně uznána je potřeba přivézt do ČR oddací list z Itálie, na kterém bude italská apostila (Apostille).

Oddací list se musí přeložit soudní tlumočník italštiny.

Po přeložení se doklad předloží jakémukoliv matričnímu úřadu či speciální matrice v Brně.

Italský sňatek bude do českého registru obyvatel zanesen do 30 dní.

Při předložení oddacího listu je třeba vyplnit žádost o registraci zahraniční matriční události.

Svatbu na území Itálie si můžete nechat připravit svatebními agenturami, které se na na Itálii či jiné přímořské destinace specializují. Nabídka je široká.

Nejvyhledávanějšími destinacemi bývají Benátky, Miláno, Řím nebo také okolí Lago di Garda či Sicílie. Není neobvyklé mít svatební obřad na pláži u moře.

 

Matriční události, které se staly v zahraničí registruje pouze:

Úřad městské části Brno-střed-Matrika – Oddělení zvláštní matrika

Jedná se především o tyto události: narození, úmrtí, svatba, apod.

 

Pokud jste měli svatbu v Itálii pak pro Vás platí:

Manželství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, Husova 3, Brno.

Zvláštní matrice je třeba předložit oddací list vystavení zahraničním úřadem, který bude opatřený apostilou a přeložený soudním tlumočníkem italského jazyka. Matrika pak tento sňatek oficiálně zaregistruje do registru obyvatel České republiky.

V případě, že se občan České republiky rozhodne uzavřít svatbu v Itálii s občanem Itálie, je třeba nejprve předložit potřebné doklady Velvyslanectví Itálie v Praze. Italská ambasáda sídlí v Praze v Nerudově ulici 20. O dokladech, které bude v tomto případě povinni předložit se lze informovat telefonicky, osobně či e-mailem. Touto problematikou se zabývá konzulární oddělení velvyslanectví. Bližší informace jsou uvedeny na webu, stejně tak jsou zde vypsány úřední hodiny konzulárního oddělení a přímé kontakty na pracovníky.