technické překlady italštiny

TECHNICKÉ PŘEKLADY ITALŠTINY

ITALŠTINA ČEŠTINA a ČEŠTINA ITALŠTINA.

technické překlady italštiny

technické překlady italštiny

Jsem zkušený překladatel italštiny provádějící technické italské překlady v těchto oborech:

 • stavebnictví
 • architektura
 • lokalizace softwaru
 • potravinářství  a zemědělství
 • strojírenství
 • internetové stránky a informatika
 • slévárenství a související technologie
 • textilní stroje
 • elektronický průmysl
 • cestovní ruch
 • vytápění a klimatizace
 • elektrotechnické obory
 

Jak překlad poptáváte?

Pošlete mi e-mail s textem k překladu (Word, Excel, PDF atd.) a popište vaše požadavky.  

Jak zpracovávám technické překlady italštiny?

Jaké texty překládám?

Překlady italštiny provádím nejčastěji v MS Word (*.doc, *.docx) nebo Excell (*txt) . Pracuji také s výchozími texty v PDF či s oskenovanými texty. Mohu také přeložit www stránky přímo v HTML kódu.

Jak dlouho překlad trvá?

Čas potřebný pro překlad italského jazyka je odvozen od mnoha proměnných – odbornost, jazyková kombinace, formát textu, kvalita výchozího textu. Standardně lze přeložit 6 normovaných stran za 1 pracovní den, ale umím také expresní překlady. Potřebujete-li přeložit konkrétní text italštiny, sdělte mi Vaše požadavky.

V případě obtížných a velmi odborných textů spolupracuji s dalšími zkušenými překladateli italského jazyka a rodilými mluvčími. 

Posledními zpracovanými překlady v této oblasti byly:
 • návod na obsluhu stroje na výrobu těstovin
 • návod na instalaci digestoře
 • prohlášení o shodě pro radiodiagnostická zařízení
 • manuál pro obsluhu balící linky
 • kompletní webové stránky firmy vyrábějící magnetické separátory
 • zaškolování obsluhy stroje na rovnání drátu ze svitků
 • zaškolování personálu pro montáž systémů radiačního vytápění v průmyslových halách
 • katalog kosmetických výrobků
 • technické normy
 • katalog zařizovacích předmětů
 • překlad softwaru
 • technický posudek závady automobilu
 • technický překlad manuálu k systému pro seřizování osvětlení
 • Překlad marketingových podkladů a obsahu webu výrobce antivirového programu
Překlady obtížných termínů vždy konzultuji se zadavatelem technického překladu. Nejčastěji se jedná přímo o výrobce daného zařízení, prodejce, distributora či konečného uživatele. Často si vypracovávám slovník pojmů a terminologie z daného oboru. Ukázky mnou zpracovaných technických překladů můžete najít v příslušné sekci tohoto webu.   Kontaktujte mě ihned na tel. č. 775 933 382 nebo na info@prekladyitalstina.eu