Myslivectví

Myslivectví

 

ukázka překladu z oblasti myslivectví:

K myslivecké tradici patří i hlavní lovecké zásady:

1. Zbraň byla vždy výsadou myslivce; nikdy se nesměla dostat do cizích rukou a vždy musela být zajištěna před zneužitím. Dodnes je myslivec povinen zacházet s palnou zbraní tak, jako by byla nabitá. Zbraň se nosí nalevém rameni hlavní vzhůru.

2. Úkolem myslivce je chránit zvěř a pečovat o ni. Volba úlovku se podřizuje chovatelským pravidlům. Myslivec nikdy nestřílí zvěř, kterou bezpečně nerozezná nebo nezná.

3. Myslivec nikdy neponechá postřelenou zvěř osudu, ale vždy ji dohledá a dostřelí, případně jí dá zaráz. Zvěř nesmí zbytečně trpět, a také s úlovkem se zachází šetrně a s úctou.

4. Myslivec respektuje zákony a dodržuje důsledně doby hájení i zvláštní režim v určitých zařízeních  či oblastech. K myslivecké etice patří také dobré vztahyk sousedům a respektování jejich práv.

 

 

myslivectví

myslivectví – italština

Anche i principi fondamentali della caccia fanno parte della tradizione venatoria e sono i seguenti:

  1. L’arma è stata sempre un privilegio del cacciatore; non doveva mai cadere in mani altrui e doveva essere sempre al sicuro da qulasiasi uso improprio. Fino ad oggi il cacciatore è obbligato a maneggiare l’arma da fuoco come se fosse carica. L’arma si porta sulla spalla sinistra con la canna rivolta verso l’alto.
  2. È compito del cacciatore proteggere e prendersi cura della selvaggina. La scelta della cacciagione è assoggettata alle regole di allevamento. Il cacciatore non spara mai a un animale che non che non conosce o non riconosce con sicurezza.
  3. Il cacciatore non abbandona mai il capo abbattuto in balia del suo destino bensì lo trova e se necessario gli dà il colpo di grazia. La selvaggina non deve soffrire inutilmente e bisogna rispettarla
  4. Il cacciatore rispetta le leggi e segue rigorosamente i periodi di divieto di caccia ed il regime speciale che vige in determinati stabilimenti o aree. L’etica venatoria comprende anche buoni rapporti con i vicini ed il rispetto dei loro diritti.

 

****

Martina D. Šubrtová, soudní tlumočník a překladatel