Překlad do italštiny cestovní ruch

Překlad do italštiny cestovní ruch

Ukázka překladu z českého do italského jazyka z oblasti cestovního ruchu 

ČESKÝ  KRUMLOV

 

Český Krumlov je jedno z nejkrásnějších renesančních měst Evropy a po Pražském hradu nejnavštěvovanější místo v Česku. Samotná procházka historickým centrem vás díky svému nenapodobitelnému středověkému rázu nenechá na pochybách, proč je Český Krumlov jednou z perel zapsaných na seznamu UNESCO.

 

talština-cestovní ruch

italština-cestovní ruch

Dominantou města je zámek s šestipodlažní sgrafity bohatě zdobenou věží, ze které získáte jeden z nejkrásnějších výhledů na malebné staré město. Mezi největší pozoruhodnosti zámku patří kaple sv. Jiří, Maškarní sál a most, spojující Horní hrad se zahradami a zámeckým divadlem. Po prohlídce nejzachovalejšího barokního divadla v Evropě nelze vynechat zámeckou zahradu s kaskádovou fontánou. Zahradě dominuje freskami zdobený pavilon Belárie, který bývá i s parkem součástí inscenací pro diváky sedící v otáčivém hledišti.

Vrcholem kulturní sezóny je každoročně Mezinárodní hudební festival Český Krumlov.

 

Protější vltavský břeh, který je se zámkem spojen malým mostem, tvoří staré město, kde na vás čeká především jedinečná architektura původních měšťanských domů, dominantní kostel sv. Víta, ukrývající hrobku Rožmberků, a stylové středověké krčmy i hospůdky.

***

ČESKÝ KRUMLOV

Český Krumlov è una delle città rinascimentali più belle d’Europa e, dopo il castello di Praga, la seconda meta turistica della Repubblica Ceca. Basta una passeggiata per il centro storico, che vi colpirà per il carattere medievale inimitabile, perché possiate comprendere per quale motivo Český Krumlov è una delle perle iscritte negli elenchi dell’ UNESCO.

 

È il castello che domina la città, con la torre a 6 piani, riccamente ornata a sgraffiato; proprio dalla sua cima godrete di uno dei più bei panorami sull’antica e pittoresca città. Tra i punti di maggiore interesse all’interno del castello si annoverano la cappella di S. Giorgio, la Sala delle Maschere ed il ponte che unisce la parte alta del castello ai giardini ed al teatro del castello. Dopo aver visitato il teatro barocco più conservato dell’Europa, visiteremo il giardino del castello con la fontana a cascata. Domina il giardino il padiglione “Bellaria” che, assieme al parco, fa parte della scena per gli spettatori seduti sulla platea girevole.

Apice della stagione culturale è l’annuale festival musicale internazionale di Český Krumlov.

 

Sull’altra riva della Moldava, collegata da un ponticello al castello, sorge la vecchia città, con l’interessante architettura delle originarie case borghesi, la dominante della chiesa di San Vito, che nasconde in sé la tomba della famiglia Rosemberg, e mescite e locande medievali.