Překlad lékařské zprávy do italštiny

Lékařství – ukázkový překlad z češtiny do ITALŠTINY

Překlad lékařské zprávy do italštiny

 

Překládáný dokument byl: lékařská zpráva lyžaře, který byl v Itálii na sjezdovce sražen jiným lyžařem. Zpráva lékaře přeložená do italského jazyka sloužila jako podklad pro pojišťovnu v Itálii.

Rozsah překládáné lékařské zprávy byl 4 normostrany. Jednalo se o ověřený překlad do italského jazyka. Spolu s tímto dokladem byl překládán celkový soupis škod, které poškozený lyžař v Itálii utrpěl.

 

Originální text v českém jazyce:

Nynější onemocnění:

V pátek…..ve 13,30 utrpěl úraz na lyžích. Byl sražen jiným lyžařem a udeřen loktem do obličeje. Upadl, byla zavolána horská služba a policie. Další události si nepamatuje. Probudil se až týž večer na JIP odd. nemocnice v ….., kam byl převezen vrtulníkem. Během hospitalizace byly zhotoveny RTG hlavy a CT hlavy, které nyní nemáme k dispozici. Pac. byl převezen z …..sanitou k hospitalizaci na našem oddělení a chir. řešení.

Objektivní nález:

Celkový pohled: Při přijetí orientován, spolupracuje, bolesti nemá, cítí se dobře.

Hlava: Mezocephalická, na poklep nebolestivá, výstupy nervus trigeminus nebolestivé. Periferní paréza n. facilais vpravo. Tržně-zhmožděná rána na pravé tváři s hnisavou exsudací. Bulby ve středním postavení, bez nystagmu, zornice isokorické, reagují na osvit i konvergenci, spojivky růžové.

Intraorální vyšetření: Ústa otvírá volně, v krajní poloze otevření bolest v obl. TMK vpravo, sliznice ústní dutiny vlhké, růžové, jazyk s fyziologickým povlakem plazí ve střední čáře. Hrdlo klidné, tonsily nezvětšené. Zadní stěnu faryngu klidná. Vývody velkých slinných žláz secernují čirou slinu.

Subj. pocit brnění pravá tváře a všech zubů v pravém dolním kvadrantu. Otok a hematom periorbitálně vpravo.

 

Překlad z českého do italského jazyka

Affezione attuale:

Venerdì…. alle 13.30 ha subito un infortunio sugli sci. E‘ stato investito da un altro sciatore e colpito al volto da una gomitata. Caduto al suolo, chiamato il soccorso alpino e la polizia. Non si ricorda gli avvenimenti successivi. Si è risvegliato la sera stessa nella nel reparto rianimazione dell’ospedale di …….presso il quale è stato trasportato in elicottero.

Durante il ricovero sono stati effettuate radiografie al cranio e tomografia al cranio, che non abbiamo adesso a disposizione.

Il paziente è stato accompagnato oggi da ……in ambulanza al nostro reparto per soluzione chirurgica.

Referto oggettivo:

Aspetto generale: All’accettazione con senso dell’orientamento, collaborativo, senza dolore, si sente bene.

Cranio: Cranio mesocefalo, non doloroso al tocco, gangli del nervo trigemino non doloranti. Paresi periferica, nervo facciale a destra. Lesione lacero-contusa al volto destro, con essudazione purulenta. Bulbi in posizione centrale, senza nistagmo, pupille isocoriche, reattive alla luce e alla convergenza, congiuntive rosee, sclera anitterica.

Esame interorale: Apre liberamente la bocca, in posizione estrema di apertura dolore nella zona dell’articolazione  temporo-mandibolare a destra, mucosa della cavità orale bagnata, rosa, lingua con patina fisiologica, mostrata lungo l’asse centrale. Gola sfiammata, tonsille non ingrossate. Parete faringea posteriore sfiammata. Le grandi ghiandole salivari secernono saliva trasparente.

Sensazione soggettiva di formicolio al lato destro del volto e a tutti i denti nel QUADRANTE desto inferiore.  Tumefazione ed ematoma periorbitale a destra.