Stavebnictví

Stavebnictví

Jedná se o překlad italského technického listu do českého jazyka. Překlad se týkal využití hurdisek /tavelloni/ ve stavebnictví. Doba dodání překladu do češtiny byla 5 pracovních dní.

 

překladatel technického textu z italštiny

překladatel technického textu z italštiny

 

ORIGINÁL

SOLAI LATEROCEMENTIZI

I solai laterocementizi con travetti prefebbricati hanno nel nostro paese una grandissima difusione.

Al di là della tipologia dell’elemento portante principale, essi tanno diverse qualità:  sono leggeri e garantiscono una buona coibenzatermo-acustica; hanno una notevole rigidezza flessionale e ripartiscono uniformemente i carichi sugli appoggi; non neces­sitando di impegnative opere di casseratura, risultano di veloce e semplice esecuzione.

Normalmente i travetti si associano a pignatte (collaboranti o meno), ma quando è necessario realizzare solai ad intercapedine può essere vantaggioso il ricorso al solaio con travi tipo “Varese” con elementi di alleggerimento in tavelloni e tavelle.

Prevedendo elementi di plafonatura rimovibili, la camera d’aria può essere ispezionabile.

 

Ruolo del tavellame

Nei solai con travi tipo “Varese” il tavellone ha, sostanzialmente, una funzione di cassero a perdere per il getto di cls; talvolta, quando si voglia creare una camera d’aria, anche ispezionabile, è impiegato insieme alle tavelle.

All’ala superiore della trave possono prevedersi tavelloni a taglio obliquo, per favorire la penetrazione del conglomerato nelle forature e migliorare la solidità dell’assemblaggio; in corrispondenza delle ali del-l’intradosso trovano impiego le tavelle con taglio a gradino tipo “Varese”.

 

PŘEKLAD Z ITALŠTINY DO ČESTINY

 

Popis

Keramobetonové stropy s prefabrikovanými nosníky nacházejí v naší zemi široké uplatnění.

Bez ohledu na nosný prvek se vyznačují mnoha přednostmi: jsou lehké, mají dobré tepelně-akustické izolační vlastnosti; jsou velmi tuhé v ohybu a rovnoměrně přenášejí zatížení do nosných konstrukcí; nevyžadují složité bednění a jejich realizace je rychlá a jednoduchá.

Obvykle jsou stropní nosníky s hurdiskami (jež více či méně spolupracují) provázané; pokud je však třeba realizovat stropy s meziprostorem, může být výhodné navrhnout strop s nosníky typu „Varese“ s odlehčujícími prvky v podobě silných a tenkých hurdisek.

V případě použití demontovatelných podhledových prvků může být meziprostor kontrolovatelný.

 

Role hurdisek

U smíšeného stropu z oceli a keramiky může silná hurdiska plnit různé funkce: odlehčení, ztracené bednění, podhled, finální vrstva (při řešení pohledového typu).

Díky malé tloušťce může ve spojení s tenkými hurdiskami či jinými podhledovými materiály sloužit k vytváření kontrolovatelných meziprostor pro technologie.

Stropy s meziprostorem mají i další výhody: lehké ztracené bednění, možnost překlenutí velkých rozpětí a dobré tepelně-akustické izolační vlastnosti.