Umění

Umění – překlad do italštiny  – textu z oblasti umění – malířství

český originál

 

Oskar Brázda

1887 – 1977

malíř římské secese

 

Český malíř Oskar Brázda se narodil v roce 1887 v Pardubicích, ve městě ležícím asi 100 km východně od Prahy v rodině hoteliéra. Ve třinácti letech se přestěhoval s rodinou do Prahy, kde jeho otec koupil vyhlášenou kavárnu Slavia v centru města proti Národnímu divadlu. Po absolvování reálného gymnázia se Brázda přihlásil na malířskou akademii do Vídně. Zde studoval šest let a měl možnost se seznámit s řadou rakouských umělců kolem slavného Gustava Klimta, představitele rakouské secese. V roce 1911 zakončil studium vítězstvím v soutěži o státní cenu (Hofpreis) a byl přijat rakouským císařem Franzem Josefem I., který mu osobně udělil zlatou medaili. Součástí vítězné ceny bylo i dvouleté stipendium do Říma. Na podzim roku 1911 přicestoval mladý malíř do věčného města. Zde potkal krajana medailéra Josefa Paukerta, který Oskara Brázdu přivedl na večírek k Giovanni Sgambati, slavnénu římskému skladateli, pianistovi a dirigentovi, žákovi Franze Liszta. Sgambati byl významnou postavou římské hudební scény, žil v krásném domě nedaleko Španělských schodů a pořádal zde hudební večery za účasti římské honorace. Zde se Oskar Brázda seznámil s mladou švédskou šlechtičnou Amelií Posse, příbuznou švédského krále. Její dědeček Arvid Posse byl pro své závratné bohatství nazýván král Skåne (kraj, ležící v jižním Švédsku).

 

PŘEKLAD DO ITALSKÉHO JAZYKA

 

Oskar Brázda

1887 – 1977

pittore della Secessione Romana

 

Il pittore boemo Oskar Brázda nacque nel 1887 a Pardubice, una città situata a circa 100 km ad est di Praga, in una famiglia di albergatori. A tredici anni si trasferì con la famiglia a Praga, dove suo padre acquistò la rinomata caffetteria Slavia in centro città, di fronte al Teatro Nazionale. Dopo essersi diplomato al liceo reale Brázda si iscrisse all’accademia di pittura di Vienna. Qui studiò per sei anni ed ebbe la possibilità di conoscere molti artisti austriaci vicini al famoso Gustav Klimt, rappresentante dell´Art Nouoveau austriaca. Nel 1911 terminò gli studi vincendo un concorso per il premio nazionale (Hofpreis) e venne ricevuto dall’imperatore austriaco Francesco Giuseppe I, il quale gli conferì di persona la medaglia d’oro. Il premio consisteva anche in una borsa di studio di due anni a Roma. Nell’autunno del 1911 il giovane pittore si recò nella città eterna. Qui incontrò lo scultore e compatriota Josef Paukert, il quale portò Oskar Brázda ad una festa da Giovanni Sgambati, un famoso compositore romano, pianista e direttore d’orchestra, allievo di Franz Liszt. Sgambati era un personaggio importante della scena musicale romana, abitava in una bellissima casa poco lontano da Piazza di Spagna dove organizzava serate musicali con la presenza della nobiltà romana. Qui Oskar Brázda conobbe la giovane nobildonna svedese Amelia Posse, parente del re di Svezia. Suo nonno Arvid Posse, grazie alla sua esorbitante ricchezza, veniva chiamato re della Scania (una contea situata in Svezia meridionale).