Občanský zákoník 2014

Občanský zákoník 2014

překlad smlouvy do italštiny dle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník

 

Když zpracovávám překlad smlouvy do italštiny, beru vždy v úvahu občanský zákoník účinný od roku 2014  reaguje na potřebu změny v soukromém právu. Aktuální občanský zákoník je v platnosti od roku 1964. V průběhu času byl již mnohokrát upravován (novelizován). Vychází z poměrů 60. let a z tehdejších názorů na soukromé právo. To způsobilo jeden z největších nedostatků tohoto zákoníku – roztříštěnost úpravy občansko-právních vztahů v několika různých právních předpisech. Občan  z tohoto důvodu musel při řešení své problematiky věnovat pozornost  nejen občanskému zákoníku, ale také např. zákon o rodině, obchodní zákoník či další právní předpisy.

Nový občanský zákoník klade důraz jak na naše demokratické právní tradice, tak i na principy a standardy soukromého práva v Evropě.

Česká republika prošla za období posledních 20 let rozsáhlými společenskými změnami. Vytvořením a přijetím nového občanského zákoníku se i v oblasti soukromého práva zařadíme mezi ostatní vyspělé evropské země.

 

Nový občanský zákoník, ve zkrácené formě NOZ,  přinesl mnoho nových výrazů, na které původní obchodník zákoník nepamatoval.

 

Konkrétní změny: 

NOZ upravuje některé nové typy smluv,  je to například:

 

Výprosa  (§ 2189 – 2192 NOZ)

Pacht (§ 2332 – 2357 NOZ)

Smlouva o péči o zdraví (§ 2636 – 2651 NOZ)

Smlouva o výměnku (§ 2707– 2715 NOZ).

NOZ také sjednotil úpravu závazků ze smluv příkazního typu (§ 2430 – 2520 NOZ).

Do NOZ se vrátila úprava pojistné smlouvy (dispozice o pojištění § 2758 – 2872 NOZ), která byla aktuálně pravena zákonem o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb.).

 

část druhá nového občanského zákoníku se věnuje rodinnému právu a je rozdělena na tyto části:

 

italština v NOZ

italština v NOZ

ČÁST DRUHÁ

RODINNÉ PRÁVO

 

Hlava I

Manželství

Všeobecné ustanovení

Vznik manželství

Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

Zdánlivé manželství

Neplatnost manželství

Povinnosti a práva manželů

Obecná ustanovení

Manželské majetkové právo

Zánik manželství

Obecné ustanovení

Rozvod manželství

Následky zániku manželství

 

Hlava II

Příbuzenství a švagrovství

Všeobecná ustanovení

Poměry mezi rodiči a dítětem

Určování rodičovství

Osvojení

Osvojení, osvojitel a osvojované dítě

Souhlas s osvojením

Osvojení zletilého

Rodiče a dítě

Obecná ustanovení

Osobní jméno a příjmení dítěte

Rodičovská odpovědnost

Vyživovací povinnost

Zvláštní opatření při výchově dítěte

Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami

 

Hlava III

Poručenství a jiné formy péče o dítě

Poručenství

Opatrovnictví dítěte

Opatrovník

Opatrovník pro správu jmění dítěte

Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství

Svěření dítěte do péče jiné osoby

Pěstounství

Ústavní výchova