Co je Apostila

APOSTILA na listiny určené do Itálie:

př. rodný list, oddací list a další oficiální matriční listiny

Co je Apostila?

– je vlastně provedení superlegalizace neboli vyššího ověření listiny.

Superlegalizace veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině.

 

V ČR ji provádí:

  • MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
  • MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

 

 

Kde se vydává apostila do Itálie?   Více informací: zde 

apostila do Itálie

apostila do Itálie

Superlegalizaci listin vydaných v České republice určených pro italské úřady provádí ministerstvo zahraničních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí uděluje apostily na matriční doklady mířící do Itálie a dalších zemí a na doklady o studiu. Doklad o studiu, který chcete aby byl uznán italskými úřady, musí být nejprve ověřem ministerstvem školství.

Ministerstvo spravedlnosti uděluje apostily na plné moci, výpisy z obchodních a dalších rejstříků.

Apostila na doklady do Itálie podléhá poplatku hrazenému v kolcích.

Ověřený překlad dokladu do italštiny, se provádí až poté co na něj byla vyznačena apostila.

Kontaktujte zkušeného soudního tlumočníka italštiny: 775 933 382

Jako soudní tlumočník jsem oprávněna překládat doklady opatřené apostilou udělenou ministerstvem zahraničních věcí nebo ministerstvem spravedlnosti.

 

Stejně tak mohu překládat listiny vydané v Itálii, které mají apostilu vydanou Státním zastupitelstvím nebo prefekturou.

Apostila se přidává na matriční listiny jako RODNÝ LIST, ODDACÍ LIST, ÚMRTNÍ LIST, VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ.

Dále se dává na ostatní úřední listiny jako: ROZSUDEK O ROZVODU, PLNÁ MOC, POVĚŘENÍ apod.

 

UPOZORNĚNÍ: APOSTILLE na doklad vydaný italským úřadem NELZE na území České republiky získat. Velvyslanectví Italské republiky tuto superlegalizaci neprovádí a je třeba se obrátit na orgány veřejné správy v Itálii (soud, prefektura).

 

apostille vydaná v ČR

Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Tímto způsobem se ověřují pouze veřejné listiny (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky úředně ověřující podpis určité osoby, apod.). Neověřují se tak soukromé listiny (mezi ně patří např. i obyčejná, tj. neověřená kopie veřejné listiny; plná moc, na níž nebyl úředně ověřen podpis osob, apod.).