Italská apostila

Italská apostila (Apostille)

Italská apostila  – Apostila /Apostille/ na doklady vydané v Itálii.  Apostilu na doklad vydaný v Itálii /italským úřadem/ nelze získat v České republice. Velvyslanectví Itálie v Praze apostilu nevydává. Je nutno se obrátit na prefetturu nebo státní zastupitelství (Procura della repubblica)  na území Itálie. V závislosti na typu dokladu a místu jeho vydání.

Apostilou musí být opatřeny oficiální dokumenty předkládané matričním a dalším úřadům v České republice například u příležitosti sňatku s občanem Itálie, určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů (v případě kdy je otcem občan Itálie). Dále je apostilou nutno opatřit výpisy z rejstříku trestů, oddací listy, doklady o studiu apod.

Jako příklad lze uvést, že italský oddací list (estratto riassunto atto di matrimonio) vydaný městským úřadem v Modeně, musí být opatřen Apostilou udělenou prefetturou v Modeně. V pozdější fázi již italskou apostilu nelze v ČR získat a je třeba opět se obrátit na kompetentní úřady v Itálii.

Také na plné moci, které se později stanou předmětem překladu z italského do českého jazyka  sepsané u italského notáře je třeba nechat připojit apostilní doložku. Stejně tak výpis z Obchodního rejstříku vedeného italskými obchodními komorami (Camera di commercio, industria, artigianato a Agricoltura), který bude přeložen z IJ do ČJ, a který bude sloužit k oficiálním účelům musí být opatřen apostilou. V těchto případech apostilu uděluje státní zastupitelství při soudu v daném místě. Respektive státní zástupce nebo pověřený zástupce státního zástupce.

Na doklady o studiu z italské střední školy (diploma di superamento dell´esame di stato conclusivo del corso di studi), kterými jsou například liceo scentifico nebo liceo classico uděluje apostilu příslušná prefettura. Před tím však diplom musí ověřit místní školský úřad (ufficio scolastico regionale).

Lze tedy shrnout, že tato doložka patří na následující doklady pocházející z Itálie:

  • rodný list
  • oddací list
  • úmrtní list
  • doklad o studiu (vysvědčení, potvrzení, diplomy)
  • plná moc
  • výpis z obchodního rejstříku

 

Ing. Martina D. Šubrtová

tlumočník jazyka italského

info@prekladyitalstina.eu