Ministerstvo zahr. věcí – ověření do Itálie

Ministerstvo zahr. věcí – ověření do Itálie

Ministerstvo zahr. věcí – ověření do Itálie – V době úředních hodin pro veřejnost jsou všichni pracovníci  zaneprázdněni osobním jednáním s klienty. Žádáme Vás proto, abyste nás telefonicky kontaktovali mimo úřední hodiny, a to ve dnech úterý od 14.00 hod do 16,00 hod, ve čtvrtek od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 14.00 hod do 16,00 hod, v pátek od 14.00 hod do 15.00 hod. V naléhavých případech nám můžete svůj dotaz zaslat i v úředních hodinách na e-mailovou adresu: legalizace@mzv.cz . 

Kontakt:
Pracoviště ověřování dokladů – Hradčanské nám. 5, Praha 1
Telefon: 224 18 2188, 224 18 2153, fax: 224 182 527
e- mail: legalizace@mzv.cz 

Tlumočník italštiny pro apostilu

Poštovní adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor konzulárních činností – pracovní skupina legalizace
Hradčanské nám. 5
110 00 Praha
Česká republika

Správní poplatek za legalizační úkon se hradí formou kolkových známek v hodnotě 100,- Kč (na české listiny), 600,- Kč (na cizozemské listiny). Kolkové známky je třeba přinést s sebou

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Ve čtvrtek je pracovní skupina legalizace pro veřejnost uzavřena.

pondělí 8.00 hod. – 12.00 hod.           13.30 hod. – 17.00 hod.
úterý 8.00 hod. – 12.00 hod.            
středa 8.00 hod. – 12.00 hod.           13.30 hod. – 17.00 hod.
pátek 8.00 hod. – 12.00 hod.

Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin

Superlegalizace veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

Mezi Českou republikou a Itálií existuje vazba díky které je superlegalizace (apostila, apostille) vyžadována.

Soudní tlumočník italštiny registrovaný u Městského soudu v Praze může provést PŘEKLAD APOSTILY z italštiny do češtiny a z čestiny do italštiny.

Oddělení superlegalizace ministerstva zahraničních věcí se nachází na Hradčanském náměstí v Praze 1. Za opatření dokladu apostilou se platí formou kolkových známek. Jedna apostila stojí 100 Kč ( kolek v hodnotě 100 Kč). Kolek je třeba přinést s sebou. Přímo v sídle úřadu se kolkové známky na apostilu neprodávají. Nejbližší pošta se nachází na nádvoří pražského hradu, vzdáleném od sídla ministerstva zahraničí přibližně pět set metrů.

Ministerstvo zahr. věcí – ověření do Itálie

Martina Donzello