Prohlášení jednatele

Pokud je jednatelem české společnosti s ručením omezeným občan Itálie, je vhodné aby  soudní tlumočník italštiny provedl ověřený překlad dokladů do italštiny.