TLUMOČENÍ

TLUMOČENÍ ITALŠTINA Praha

 

TLUMOČENÍ ITALŠTINA PRAHA

– obchodní jednání, schůzky, přednášky, setkání s obchodními partnery, zasedání, valné hromady, obchodní schůzka

 

SOUDNÍ TLUMOČENÍ ITALŠTINA

  svatební obřady, matrika

  • valné hromady
  • policejní výslechy
  • soudní jednání

 TLUMOČENÍ ITALŠTINA PRAHA

Nejčastěji provádím tlumočení italštiny v Praze.

 

 DOPROVODNÉ TLUMOČENÍ ITALŠTINA

– asistence při návštěvě obchodních partnerů, při obchodních cestách a schůzkách.

KONSEKUTIVNÍ  TLUMOČENÍ ITALŠTINA

Nejčastější místo tlumočení italštiny: Praha

V naléhavých případech provádím i expres tlumočení italština čeština.

 

Nejčastěji je požadováno tlumočení italštiny v těchto situacích:

– obchodní jednání, schůze, konference, přednáška, komerční schůzka, workshop, návštěva delegace, setkání s obchodními partnery, uzavírání dohod, podpisy smluv, prezentace, školení, výměna zkušeností, asistence při jednání s úřady, organizace schůzek, pomoc při hledání ubytování

 

Tlumočení italštiny u klienta

Tlumočení italštiny u klienta

Ing. Martina D. Šubrtová  – +420 775 933 382

 

Kdy můžete potřebovat soudního tlumočníka s italštinou?

Soudní překladatel z italštiny je potřeba vždy kdy se obchodního jednání italských obchodní partner. Tlumočník do italštiny přeloží do italského jazyka celé jednání a také se může stát překladatelem italských dokladů do českého jazyka. V případě zakládání nových obchodních společností s italskou účastí se zpravidla se jedná o překlad výpisu z rejstříku trestů budoucího  jednatele do češtiny.

 

V případě potřeby mohu zajistit přítomnost více tlumočníků z mého týmu.

****

Pár slov o tlumočení 

Tlumočník by měl mít vysoký stupeň znalosti cílového i překládaného jazyka, měl by být schopen daný text  tlumočit tak, aby byl zachován původní smysl slov mluvčího. Je nutné, aby měl odbornou znalost terminologie v oborech, se kterými pracuje. Naprostou samozřejmostí je profesionální přístup k práci a neustálé další sebevzdělávání.

Tlumočení po telefonu

Tlumočení po telefonu lze využít  v případě, kdy tlumočník nebo klient není přítomen u hovoru, používá se v případech, nebo když se klienti nemohou sejít osobně. Lze sem zahrnout  i případy tlumočení, kdy tlumočník nemá možnost předchozí přípravy a řeší naléhavé situace (dopravní nehody, úrazy a jiné mimořádné události), lze jej využít často pokud klient pobývá v zahraničí. Tlumočník může být zapojen do konferenčního hovoru nebo může hovořit pouze s Vámi. Službu nabízím dle časových možností a dispozic klienta. Často se také provádí tlumočení po telefonu při nutnosti zjištění určitých přesných informací.

Konsekutivní tlumočení

Je tlumočení následné, kdy je projev řečníka tlumočen po kratších úsecích. Hodí se např. pro obchodní jednání, pracovní setkání několika obchodních  partnerů, návštěvu továrny, seznamovací pohovor apod. Zákazníci často požadují konsekutivní tlumočení i při pořádání seminářů, přednášek a obdobných akcí.

Edit