Vzdělávání italského tlumočníka

Každý překladatel italštiny se musí pravidelně vzdělávat. V opačném případě ztratí kontakt s moderními výrazy, posledními technologiemi apod.

Je třeba také doplňovat znalosti z právní oblasti.

Poslední navštěvované kurzy:

  1.  Juridikum – kurz práva pro tlumočníky italštiny při právnické fakultě v Praze
  2.  Kurz překladatelství  italských právních textů (Seminario di italiano giuridico)

Obsah: kurzu:

La terminologia dei contratti: le parti, le tipologie e le formule piú ricorrenti
Analisi lessicale e contenutistica, spiegazione e approfondimento della terminologia attraverso l’utilizzo di  modelli reali di contratto.

Gli atti delle parti e i provvedimenti delle autoritá giurisdizionali

testi autentici, comprensione dei contenuti lessicali e della struttura degli atti.