technické překlady italštiny

italština a čeština

Čestina a italština

Komunikace se zákazníkem

Překlady obtížných termínů vždy konzultuji se zadavatelem technického překladu. Nejčastěji se jedná přímo o výrobce daného zařízení, prodejce, distributora či konečného uživatele. Často si vypracovávám slovník pojmů a terminologie z daného oboru. Ukázky mnou zpracovaných technických překladů můžete najít v příslušné sekci tohoto webu.    Kontaktujte mě ihned na tel. č. +420 775 933 382 nebo na martina@donzello.cz    

Jak překlad poptat?

Pošlete mi e-mail s textem k překladu (Word, Excel, PDF atd.) a popište vaše požadavky.  

Jak zpracovávám technické překlady italštiny?  Jaké texty překládám? Překlady italštiny provádím nejčastěji v MS Word (*.doc, *.docx) nebo Excell (*txt) . Pracuji také s výchozími texty v PDF či s oskenovanými texty. Mohu také přeložit www stránky přímo v HTML kódu.

Jak dlouho překlad trvá?

Čas potřebný pro překlad italského jazyka je odvozen od mnoha proměnných – odbornost, jazyková kombinace, formát textu, kvalita výchozího textu. Standardně lze přeložit 6 normovaných stran za 1 pracovní den, ale umím také expresní překlady. Potřebujete-li přeložit konkrétní text italštiny, sdělte mi Vaše požadavky.

V případě obtížných a velmi odborných textů spolupracuji s dalšími zkušenými překladateli italského jazyka a rodilými mluvčími.

Posledními zpracovanými překlady v této oblasti byly:

 • návod na obsluhu stroje na výrobu těstovin
 • návod na instalaci digestoře
 • prohlášení o shodě pro radiodiagnostická zařízení
 • manuál pro obsluhu balící linky
 • kompletní webové stránky firmy vyrábějící magnetické separátory
 • zaškolování obsluhy stroje na rovnání drátu ze svitků
 • zaškolování personálu pro montáž systémů radiačního vytápění v průmyslových halách
 • katalog kosmetických výrobků
 • technické normy
 • katalog zařizovacích předmětů
 • překlad softwaru
 • technický posudek závady automobilu
 • technický překlad manuálu k systému pro seřizování osvětlení
 • Překlad marketingových podkladů a obsahu webu výrobce antivirového programu

Jsem zkušený překladatel italštiny provádějící technické italské překlady v těchto oborech:

 • stavebnictví
 • architektura
 • lokalizace softwaru
 • potravinářství  a zemědělství
 • strojírenství
 • internetové stránky a informatika
 • slévárenství a související technologie
 • textilní stroje
 • elektronický průmysl
 • cestovní ruch
 • vytápění a klimatizace
 • elektrotechnické obory

Jak se realizuje technický překlad do italštiny?

Překlady italštiny provádím nejčastěji v MS Word (*.doc, *.docx) nebo Excell (*txt) . Pracuji také s výchozími texty v PDF či s oskenovanými texty. Mohu také přeložit www stránky přímo v HTML kódu.

Jak dlouho překlad trvá?

Čas potřebný pro překlad italského jazyka je odvozen od mnoha proměnných – odbornost, jazyková kombinace, formát textu, kvalita výchozího textu. Standardně lze přeložit 6 normovaných stran za 1 pracovní den, ale umím také expresní překlady. Potřebujete-li přeložit konkrétní text italštiny, sdělte mi Vaše požadavky.

Podílí se na odborných překladech do italského jazyka rodilý mluvčí?

V případě obtížných a velmi odborných textů spolupracuji s dalšími zkušenými překladateli italského jazyka a rodilými mluvčími.

Jak objednat překlad

Pošlete mi emailem na martina@donzello.cz , (ideálně v editovatelném formátu, vhodném pro realizaci překladu) text k překladu a já předem vypracuji odhad ceny a sdělím termín vyhotovení.

Jak překlad poptáváte?

Pošlete mi e-mail s textem k překladu (Word, Excel, PDF atd.) a popište vaše požadavky.  

Jaké texty překládám?

Posledními zpracovanými překlady v této oblasti byly:

 • návod na obsluhu stroje na výrobu těstovin
 • návod na instalaci digestoře
 • prohlášení o shodě pro radiodiagnostická zařízení
 • manuál pro obsluhu balící linky
 • kompletní webové stránky firmy vyrábějící magnetické separátory
 • zaškolování obsluhy stroje na rovnání drátu ze svitků
 • zaškolování personálu pro montáž systémů radiačního vytápění v průmyslových halách
 • katalog kosmetických výrobků
 • technické normy
 • katalog zařizovacích předmětů
 • překlad softwaru
 • technický posudek závady automobilu
 • technický překlad manuálu k systému pro seřizování osvětlení
 • Překlad marketingových podkladů a obsahu webu výrobce antivirového programu

Jak zpracovávám technické překlady italštiny?

Překlady obtížných termínů vždy konzultuji se zadavatelem technického překladu. Nejčastěji se jedná přímo o výrobce daného zařízení, prodejce, distributora či konečného uživatele. Často si vypracovávám slovník pojmů a terminologie z daného oboru. Ukázky mnou zpracovaných technických překladů můžete najít v příslušné sekci tohoto webu.   Kontaktujte mě ihned na tel. č. 775 933 382 nebo na martina@donzello.cz    

Co umím nejlépe:

Každý den přijmu 2-3 zakázky. Nejčastěji se jedná o smlouvy, plné moci, matriční doklady apod. Překládám a tlumočím každý den. Provádím ověřené překlady (úřední překlady, soudní překlady, překlady s razítkem) z italštiny do češtiny a z češtiny do italštiny.

CENY TECHNICKÝCH PŘEKLADŮ

Kolik stojí překlad manuálu na obsluhu stroje do češtiny: 

Cena závisí na rozsahu a obtížnosti textu a také požadovaném termínu vyhotovení překladu manuálu do českého jazyka z italštiny. Často italský výrobce stroje poskytne podklady ve formátu word, což usnadní výpočet předpokládané ceny překladu. Rozsah se vyjádří v normostranách a cena za jednu normostranu překladu začíná na 350 Kč.

 

Překladatel technických textů-italština

Kontaktujte profesionálního tlumočníka italštiny, který překládá a tlumočí každodenně již více než 10 let a svůj obor opravdu zná. Žádné agenturní příplatky.

martina@donzello.cz

+420 775933382

Uruguayská 20, Praha 2

dle dohody