SOUDNÍ TLUMOČENÍ ITALŠTINY

Jako soudní tlumočník provádím všechny typy překladů z italského a do italského jazyka, včetně překladů s doložkou.  Jedná se především o: 

 • smlouvy, vysvědčení, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů, dopisy, obchodní korespondence, dohody, podklady, webové stránky, e-mailové zprávy, tabulky
 • návody, brožury, prezentace, odborné překlady, potvrzení, žádosti, osvědčení, hlášení pro pojišťovnu

Soudní překlady do italštiny/ z italštiny

View Details

Tlumočení na úřadech, matrice, u notáře

View Details

Rychlý překladatelský servis v italštině

View Details

 • Smlouvy
 • Vysvědčení, diplomy
 • Rodný list 
 • Certifikáty, potvrzení
 • Dohoda
 • Daňové přiznání
 • Zápis z valné hromady
 • Potvrzení o mzdě
 • Webové stránky
 • Vysvědčení o právní způsobilosti
 • Osvědčení o praxi
 • Výpis z bankovního účtu

potřebujete překlad diplomu z itálie

Překlad italských dokladů o studiu

 • VŠ diplom
 • italský diplom absolventa pro nostrifikaci v ČR
 • potvrzení o studiu v Itálii pro daňové účely
 • potvrzení o praxi v Itálii pro živnostenský list 

tlumočení určení otcovství

Probíhá na matričním úřadě v ČR

 • souhlasné prohlášení obou rodičů
 • v případě, že otec Ital neovládá český jazyk je nutná přítomnost tlumočníka italštiny
 • v případě, že matka Italka neovládá český jazyk je nutná přítomnost tlumočníka italštiny
 • lze provést na všech matričních úřadech v ČR
 • rodič pocházející z Itálie musí předložit italský rodný list opatřený apostilou a překladem soudního tlumočníka italštiny

překlad obchodní korespondence z italštiny

Jak zadání italského překladu probíhá

 • zašlete text k překladu e-mailem
 • překladatel vypracuje cenovou nabídku a 
 • sdělí termín dodání
 • po vyjádření klienta překlad vypracuje 

odborná italština

odborné překlad z italštiny a do italštiny

 • profesionální překlady
 • technické a umělecké překlady z italštiny
 • vždy jsou dodrženy sjednané termíny dodání
 • vždy je dodržena smluvená cena

NEJVÝHODNĚJŠÍ TLUMOČNICKÉ SLUŽBY 

Kde působí soudní překladatel

 • tlumočení soudních jednání
 • konference a prezentace zboží a služeb
 • přednášky italských odborníků pro česky mluvící posluchače
 • asistence v italském jazyce  při vyřizování administrativních praktik

Tlumočení po telefonu: Tlumočení po telefonu lze využít  v případě, kdy tlumočník nebo klient není přítomen u hovoru, používá se v případech, nebo když se klienti nemohou sejít osobně. Lze sem zahrnout  i případy tlumočení, kdy tlumočník nemá možnost předchozí přípravy a řeší naléhavé situace (dopravní nehody, úrazy a jiné mimořádné události), lze jej využít často pokud klient pobývá v zahraničí. Tlumočník může být zapojen do konferenčního hovoru nebo může hovořit pouze s Vámi. Službu nabízím dle časových možností a dispozic klienta. Často se také provádí tlumočení po telefonu při nutnosti zjištění určitých přesných informací.

Vedení překladatelské agendy pro firmy: slevy při dlouhodobé spolupráci na všechny odborné překlady. Ceny od 300 Kč za stranu. Právě Vám nabízíme lokalizaci webu! Překlad Vašich webových stánek do perfektní italštiny!
Technické překlady manuálů s pomocí překladové paměti. 

KONTROLA  – RODILÝ MLUVČÍ

Všechny překlady z češtiny do italštiny prochází korekturou rodilým mluvčím, který má vysokoškolské vzdělání.  Spolupracuji s několika rodilými mluvčími – vždy dle oboru, kterého se překlad týká.

Překladatel italštiny Praha – Ing. Donzello

Kontaktujte profesionálního tlumočníka italštiny, který překládá a tlumočí každodenně již více než 15 let a svůj obor opravdu zná.

martina@donzello.cz

+420 775 933 382 (také whatsapp)

Uruguayská 20, Praha 2

na objednání