Nákup-převod auta do Itálie

Převedení vozidla zapsaného v registru vozidel České republiky na fyzickou nebo právnickou osobu do Itálie.

překlady smluv o výpůjčce vozidla pro použití v Itálii a technických průkazů

Postup při trvalém vývozu do Itálie

Současný vlastník vrátí registrační značky a budou mu vydány značky pro vývoz s omezenou platností.

Kdo je oprávněn vývoz provést

Současný vlastník (fyzická nebo právnická osoba) nebo jím pověřená osoba s plnou mocí. 

Kde vývoz vozidla do Itálie řešit 

Je možné se obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice, v Praze je to Magistrát hl. města Prahy – Odbor dopravněsprávních činností

doklady

Jaké doklady připravit na vývoz vozidla do Itálie 

Vyplněná žádost

Žádost lze vyplnit na místě či si ji přinést vyplněnou

Doklad totožnosti

občanský průkaz, cestovní pas, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku

Plná moc a další doklady

Plná moc k vývozu vozidla do Itálie od aktuálního vlastníka, malý a velký technický průkaz, registrační značky, doklad o evidenční kontrole

chci přehlásit vozidlo do Itálie

Formulář pro vývoz do Itálie

Formulář žádosti, který má 2 stránky je dostupný v místech registrace vozidel nebo na příslušném webu. 

náklady

Kolik stojí přehlášení auto do Itálie

Cena je 200 Kč za každou registrační značku určenou pro vývoz a pak 50 Kč poplatek. 

“Vývoz vozidla  do Itálie nejde vyřešit elektronickou cestou. Žadatel se musí osobně dostavit na příslušný odbor magistrátu, který žádost italský vývoz zpracuje. “

Ing. Martina Donzello, soudní italština

“Další informace o tom jak se realizuje vývoz nebo převod auta z České republiky do Itálie lze nalézt také na webu ministerstva dopravy ČR nebo na webu ministerstva vnitra. “

..když chci převést auto na italské značky..

“Při vývozu musí být vozidlo, které je předmětem vývozu do  Itálie a které bude opatřeno SPZ Itálie přítomnou v České republice. Musí být provedena evidenční kontrola.”

expres překlady v italštině

Jak dlouho trvá vyřídit vývoz auta do itálie

Žádost úřad vyřídí na počkání

Pokud by zvláštních případech nerozhodl hned, vydá rozhodnutí do 30 dní od zahájení řízení. 

Ing. Martina Donzello

Přímý kontakt. Tlumočník a překladatel italského jazyka s 15 letou praxí. Žádné poplatky za zprostředkování.

martina@donzello.cz

+420 775933382

Uruguayská 20, Praha 2

dle dohody

Open chat