Kdo je soudní tlumočník italštiny

Soudní tlumočník je překladatel jmenovaný Krajským soudem, oprávněný provádět ověřené překlady do italštiny.

Požadavky na tlumočníka italštiny

 Tlumočník jazyka italského (oficiální název) musí splnit řadu kritérií  – vzdělání a dlouholetá praxe v oboru překlady a tlumočení. 

Překladatel jazyka italského (někdy také nazývaný soudní znalec italštiny) se prokazuje průkazem a občanským průkazem. Na Váš ověřený  překlad z italštiny připojí pečeť soudního tlumočníka italštiny.

 

K jakým účelům slouží překlad z italštiny s ověřením?

Překlad  s ověřením žádají především orgány veřejné správy (tuzemské, tak zahraniční), které na základě  tohoto soudního překladu pracují s dokumenty v cizím jazyce. Jedná se o matriční úřady, finanční úřady, úřady sociálního zabezpečení, soudy apod. Někdy je však mohou vyžadovat i soukromé firmy, např. pojišťovny,  banky, letiště apod. Nejčastější překládané a také ověřované dokumenty patří rodné listy, úmrtní listy, pověření,  plné moci, smlouvy, doklady o zaměstnání, živnostenské listy atd.Často se však jedná i o smlouvy, normy, certifikáty, prohlášení o shodě, výpisy z různých druhů registrů atd.

Kdo může být soudním tlumočníkem /tlumočníkem jazyka italského/?

Jmenování soudním tlumočníkem upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na jmenování tlumočníkem může podat státní orgán, případně organizace, u níž pracuje osoba přicházející v úvahu pro jmenování; o jmenování tlumočníkem může požádat i uchazeč sám. Písemná žádost o jmenování se podává u krajského soudu příslušného podle místa trvalého bydliště uchazeče (v Praze u Městského soudu).

 Po svém jmenování tlumočník skládá slib, je zapsán do seznamu znalců a tlumočníků příslušného krajského soudu a obdrží tlumočnický deník spolu s potvrzením, které ho opravňuje dát si vyhotovit tlumočnickou pečeť. Tlumočnický deník se 1x ročně předkládá ke kontrole příslušnému krajskému soudu – oddělení pro znalce a tlumočníky – spolu s výkazem, kde se pro statistické účely uvádí počet provedených  tlumočnických úkonů. Termín předkládání deníku si stanovují jednotlivé krajské soudy individuálně.

S jakými italskými doklady překladatel pracuje?

Jedná se zejména o matriční doklady, jako rodný list, oddací list. Dalším důležitým dokladem je výpis z obchodního rejstříku a rozsudek italského soudu. 

Co je to normostrana?

Normostrana je jednotka užíváná při překladatelské praxi sloužící k vyjádření délky překladu. Jedna normostrana odpovídá 1800 znakům včetně mezer. 

Kolik stojí překlad rodného listu z italštiny?

Rodné listy z italštiny se překládají převážně proto, aby následně byly předloženy matričnímu úřadu v České republice. Cena závisí na délce daného dokladu a obvykle se pohybuje od 400 do 1200 Kč. 

Co znamená výraz konsekutivní tlumočení?

Konsekutivní tlumočení často nazývané následné tlumočení je převod ústního projevu řečníka po určitých částech. Mluvčí řekne část svých myšlenek, a pak poskytne prostor tlumočníkovi  pro převod projevu do dalšího jazyka (konsekutivně se tlumočí např. rozhovory politiků a obchodní jednání, setkání s obchodními partnery, konference).

Přeloží tlumočník doklad pro pojišťovnu když se mi stal úraz v Itálii, nebo pokud mi vykradli auto?

Při hlášení pojistné události v zahraničí, pojišťovna vždy požaduje, aby doklad od italské policie byl přeložen soudní překladatelem italštiny do českého jazyka. Pouze v takovém případě vyplatí pojistné plnění za pojistnou událost  Itálii.

Jak dlouho trvá vypracování překladu?

Při zpracování překladu do italštiny vždy záleží na počtu normostran požadovaného překladu. Obvyklý termín dodání běžného překladu do italštiny je 3 dny. 

Jak provést úhradu italského překladu?

Překlady jsou hrazeny při převzetí nebo následně po předání faktury bankovní převodem na účet překladatele.

Tlumočnice italštiny u soudu

Úkolem soudního  tlumočníka je tlumočit soudní jednání do italského jazyka, tak aby účastník jednání rozuměl. Tlumočnice italštiny musí být přítomna vždy, když je součástí jednání občan Itálie. 

V jakém formátu zaslat listiny k překladu z italštiny?

Ideální je zaslat text k přeložení ve formátu word, kdy tlumočník italštiny může snadno s textem pracovat. Je možné zadávat také listiny k překladu ve formátu pdf, excel nebo jiných. Je také výhodné využít skenovacích programů na mobilních telefonech díky kterým je snadné doklady rychlé a kvalitně naskenovat  a následně zaslat na italský překlad. 

rychlý překladatel italštiny

Obraťte se na zkušeného překladatele když potřebujete rychlý překlad z italštiny. 

Kdo je soudní tlumočník italštiny

Frequently Asked Questions Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdietWhat Documents do I need to bring for Taxes? Aenean eu leo quam. Pellesque ornare sem lacinia quam venenatis...

Available 7 Days A Week Certified Mobile Notary Service Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Cras ultricies ligula sed dictum porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis...

Ing. Martina Donzello

braťte se na mě, pokud potřebujete expresní překlad do italštiny nebo expresní překlad z češtiny do italštiny. Provádím také expresní tlumočení pro oblast: Praha.

martina@donzello.cz

+420 775933382 (také whatsapp)

Uruguayská 20, Praha 2, 1.p.

dle dohody

Open chat