Povolení k pobytu pro občana Itálie

resp. potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie 

 

Je povolení třeba?

Pobyt občana Evropské unie na území České republiky není podmíněn Potvrzením o přechodném pobytu. Může se proto sám rozhodnout o jeho vydání požádá či nikoliv. Takové Potvrzení se vydává na žádost občana Evropské unie, který má v úmyslu pobývat v ČR po dobu delší než 3 měsíce. 

Náležitosti žádosti: 

K žádosti je třeba připojit mimo jiné: cestovní doklad, doklad o účelu pobytu, fotografii, doklad o zdravotním pojištění, doklad o zajištění ubytování. 

kde se žádost v praze podává

Jsou to: 

  • Pracoviště MV ČR Praha I  (působnost: Praha-Východ, Praha 1, 3, 6, 7, 8 a 9)  – Žukovského 888/2, Praha 6
  • Pracoviště MV ČR Praha II  (působnost: okres Praha-Západ; Praha 2, 4, 5 a 10 ) – Cigánkova 1861/2,  Praha 4 – Chodov
  • Úřední hodiny:   Po, St: 8.00 – 17.00
                               Út, Čt: 8.00 – 15.00
                                    Pá: 8.00 – 12.00 (pouze pro objednané klienty)
  •  žádosti o potvrzení o přechodném pobytu občana EU lze podat také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
  • ZDROJ INFORMACÍ: WEB MVCR.CZ

podání žádosti

Kde Ital podá žádost?

  • Žádost se podává v ČR na vybraných pracovištích Ministerstva vnitra. Ideální je obrátit se na místo příslušné dle místa bydliště.  Žádost bude vyřízena do 30 dnů. Cizinci bude také přiděleno rodné číslo.

JAK POZNÁTE KVALITNÍ PŘEKLAD DO ITALŠTINY?

Kvalitní překlad do italštiny Vás vyhotoví zkušený překladatel nejlépe ve spolupráci s korektorem, kterým je rodilý mluvčí italštiny. Když se text překládá z italského jazyka do českého jazyka je korektura rodilým mluvčím samozřejmostí.  Překladatel spolupracuje s rodilým mluvčím italštiny i na dálku prostřednictvím elektronické komunikace. Rodilý mluvčí může přitom provádět korekturu doma v Itálii nebo jinde v zahraničí.

Překladatel italštiny  je odborníkem na danou problematiku, zná terminologii, pokud je třeba  případně konzultuje výrazy s odborníkem. Toto je velmi důležité  hlavně když se připravuje právní, lékařský nebo technický překlad. Tlumočník-překladatel když  zpracovává překlad do italštiny a překlad z italštiny vždy bere ohled na zákazníka a jeho požadavky.

.

Je důležité, aby i zkušený překladatel italštiny, který pracuje v oboru mnoho let spolupracoval s korektory a rodilými mluvčími. Ideální je pokud využívá konzultantů z různých oborů a odvětví. Ne každý rodilý mluvčí se orientuje v každém oboru. O kvalitě překladu také často vypovídá jeho cena. Překlady vypracovaný v cenové relaci pohybující se kolem 100 Kč za normostranu pravděpodobně nemohl být vypracován s patřičnou pečlivostí a nebylo mu věnováno příliš často. Někteří amatérští překladatelé také prodávají překlady z italštiny zhotovené na automatických internetových překladačích. Klient je pak nucen objednat si překlad u jiného tlumočníka italštiny a znovu zaplatit za zpracování celého překladu. Nejevidentnější tento podvod bývá v případě překladu zápisů od policie či jiných dokladů podobného charakteru.

O kvalitě překladatele často také vypovídá počet jeho praxe, školení a kurzy absolvovaná v předchozích letech a kurzy a v neposlední řadě pak počet pozitivních referencí získaných od dlouhodobých klientů. Není ovšem vyloučeno, aby i mladý překladatel s dostatečným vzděláním získaným vysokoškolským studiem či dlouhodobým pobytem v Itálii, který ovšem nemá dostatek let praxe, vypracoval kvalitní překlad italštiny.

Kontakt

Obraťte se na mě, pokud potřebujete expresní překlad do italštiny nebo expresní překlad z češtiny do italštiny. Provádím také expresní tlumočení pro oblast: Praha.

martina@donzello.cz

+420 775 9333 82 (také whatsapp)

Uruguayská 20, Praha 2

dle dohody

Open chat