Italské občanství

Vyčerpávající informace o postupu při podání žádosti o občanství Itálie poskytne Velvyslanectví Itálie v Praze. 

SOUVISEJÍCÍ PŘEKLADY

Soudní tlumočník italštiny pro Vás vyhotoví všechny potřebné doklady nutné k získání českého nebo italského občanství.

POTŘEBNÉ DOKLADY

Co je potřeba k získání italskéHO občanství? Detailní informace podává velvyslanectví Itálie v Praze, v Nerudově ulici 20, osobně nebo telefonicky.

KONTAKT

Velvyslanectví Itálie
Nerudova 20
118 00 Praha 1
Tel:  +420 233 080 111

PŘEKLADY LISTIN DO ITALSKÉHO JAZYKA

ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ OBČANSTVÍ ŽÁDOSTÍ

Čestným prohlášením žadatele

v případě kdy se cizinec narodil občanovi Itálie, může nabýt občanství jestliže například vykonává vojenskou službu v ozbrojených silách Itálie, je zaměstnancem italské veřejné správy, pobývá v Itálii dva roky před dosažením plnoletosti.

Uzavřením sňatku s občanem/občankou Itálie

Současně musí splňovat další požadavky, mezi které patří  legální trvalý pobyt v Itálii po určenou dobu, platnost manželství,  bezúhonost a  žádné překážky spojené s národní bezpečností.

Naturalizací

Mezi požadavky patří: alespoň  10 let trvalého pobytu, určený příjem, bezúhonnost,  v některých případech také vzdání se původního občanství

NEJČASTĚJŠÍ ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ OBČANSTVÍ CIZINCI

Svatba s občankou/ občanem Itálie

Musí splňovat následující požadavky:

–   legální trvalý pobyt v na území Itálie alespoň 6 měsíců po uzavření manželství, případně 3 roky po uzavření manželství v případě, že má trvalý pobyt v cizině;

–   manželství musí být platné;

–   musí být trestně bezúhonný;

–   nesmí u něj nastat žádné překážky související s národní bezpečností.

Žadatel se obrátí na Ministrestvo Vnitra Italské republiky a žádost podává na  Prefektuře v místě trvalého bydliště, pokud žije v Itálii nebo na Velvyslanectví či konzulárním úřadu, v případě, že žije v zahraničí. 

kam podat žádost

žádost o udělení občanství Itálie se podává:

Žadatel, který požaduje udělení občanství naturalizací adresuje svou žádost Prezidentovi republiky a podá ji na 
 Prefektuře v místě bydliště. 

Konzulární oddělení italské ambasády je otevřeno pro veřejnost následovně: 

PONDĚLÍ 9-12

ÚTERÝ 9-12  14,30 – 16,00

STŘEDA 9-12

ČTVRTEK 9-12

PÁTEK 9-12

OBČANSTVÍ ITÁLIE

Velvyslanectví Itálie sídlí v Praze 1, na adrese: NERUDOVA 20. 

Nejbližší zastávka tramvaje je Malostranské náměstí.

 

KAM SE OBRÁTIT S ŽÁDOSTÍ O ITALSKÉ OBČANSTVÍ

Pošlete mi emailem na martina@donzello.cz text k překladu a já předem zahájením samotného překladu do italštiny nebo z italštiny vypracuji odhad ceny a sdělím termín vyhotovení. Zakázky přijímám také přes whatsapp.

Jak objednat překlad

občané čr

Informace o zákonu o státním občanstvím ČR č. 186/2013 Sb. 

K 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Veškeré předchozí právní normy upravují státní občanství ČR pozbyly platnost. 

Tento nový zákon úplně opustil princip jediného státního občanství. Zcela přiklání k možnosti, že jedna osoba může mít dvojí (či vícenásobné) státní občanství.

Ing. Martina Donzello – komplexní překladatelský servis v italštině

Ing. Martina Donzello

Flexibilní překladatelský servis italského jazyka v Praze. Zaměřuji se především na překlady právních textů od italského a z italského jazyka. Soudní ověřené překlady do italštiny pro použití v Itálii. Nějčastějí pro účely soudních řízení vedených v Italské republice. 

martina@donzello.cz

(420) 775 933 382

Praha 2, Uruguayská 20, 1.p.

po domluvě

Open chat