Italské občanství

Veškeré informace o postupu při podání žádosti o občanství Itálie poskytne Velvyslanectví Itálie v Praze. 

SOUVISEJÍCÍ PŘEKLADY

Soudní tlumočník italštiny pro Vás vyhotoví všechny potřebné překlady, které úřady požadují k získání českého nebo italského občanství – především výpis z rejstříku trestů. 

POTŘEBNÉ DOKLADY

Co je potřeba k získání italského občanství? Detailní informace podává velvyslanectví Itálie v Praze, v Nerudově ulici 20, osobně nebo telefonicky.

KONTAKT

Velvyslanectví Itálie
Nerudova 20
118 00 Praha 1
Tel:  +420 233 080 111
consolare.praga@esteri.it

PŘEKLADY LISTIN DO ITALSKÉHO JAZYKA

ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ OBČANSTVÍ ITÁLIE

Nabytí občanství po rodiči /předcích (jure sanguinis)

V případě, kdy Italskému občanovi narodí potomek v České republice podává žádost o jeho zápis do italského registru obyvatel prostřednictvím Velvyslanectví Itálie v Praze. Současně rodič předloží předepsané doklady.  

 Uzavřením sňatku s občanem/občankou Itálie

Manžel/ka občana Itálie k nabytí občanství musí splňovat řadu požadavků, mezi které patří  trvání manželství po stanovenou dobu,  bezúhonnost, znalost italštiny na stanovené úrovni, absence překážek spojených s národní bezpečností a další.

Naturalizací

Získává se po určité době trvalého pobytu v Itálii. Mezi požadavky patří: alespoň 4 roky trvalého pobytu u občanů EU, 10 let u osob ze zemí mimo EU, určený příjem, znalost italského jazyka, bezúhonnost a další.

NEJČASTĚJŠÍ ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ OBČANSTVÍ CIZINCI

Svatba s občankou/ občanem Itálie

Musí splňovat následující požadavky:

–   legální trvalý pobyt v na území Itálie alespoň 2 roky po uzavření manželství, případně 3 roky po uzavření manželství v případě, že má trvalý pobyt v cizině; tento termín se zkracuje na polovinu v případě, že mají manželé společné děti;

–   manželství musí být platné;

–   musí být trestně bezúhonný;

–   nesmí u něj nastat žádné překážky související s národní bezpečností.

Žadatel se obrátí na Ministrestvo Vnitra Italské republiky a žádost podává na  Prefektuře v místě trvalého bydliště, pokud žije v Itálii nebo na Velvyslanectví či konzulárním úřadu, v případě, že žije v zahraničí. 

kam podat žádost 

žádost o udělení občanství Itálie se podává:

Žadatel, pokud žije v Itálii, se obrátí na Ministerstvo Vnitra Italské republiky a tedy žádost podává na Prefektuře v místě trvalého bydliště nebo na Velvyslanectví či konzulárním úřadu, v případě, že žije v zahraničí. Kdo požaduje udělení občanství naturalizací adresuje svou žádost Prezidentovi republiky a podá ji na  Prefektuře v místě bydliště. 

Konzulární oddělení italské ambasády je otevřeno pro veřejnost následovně: 

PONDĚLÍ 9-12

ÚTERÝ 9-12  14,30 – 16,00

STŘEDA 9-12

ČTVRTEK 9-12

PÁTEK 9-12

Vždy je třeba předem online návštěvu objednat.

OBČANSTVÍ ITÁLIE

Velvyslanectví Itálie sídlí v Praze 1, na adrese: NERUDOVA 20. 

Nejbližší zastávka tramvaje je Malostranské náměstí.

 

KAM SE OBRÁTIT S ŽÁDOSTÍ O ITALSKÉ OBČANSTVÍ

Pošlete mi emailem na martina@donzello.cz text k překladu a já předem zahájením samotného překladu do italštiny nebo z italštiny vypracuji odhad ceny a sdělím termín vyhotovení. Zakázky přijímám také přes whatsapp.

Jak objednat překlad

občané čr

Informace o zákonu o státním občanstvím ČR č. 186/2013 Sb. 

K 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Veškeré předchozí právní normy upravují státní občanství ČR pozbyly platnost. 

Tento nový zákon úplně opustil princip jediného státního občanství. Zcela přiklání k možnosti, že jedna osoba může mít dvojí (či vícenásobné) státní občanství.

Ing. Martina Donzello – komplexní překladatelský servis v italštině

Ing. Martina Donzello

Flexibilní překladatelský servis italského jazyka v Praze. Zaměřuji se především na překlady právních textů od italského a z italského jazyka. Soudní ověřené překlady do italštiny pro použití v Itálii. Nějčastějí pro účely soudních řízení vedených v Italské republice. 

martina@donzello.cz

(420) 775 933 382

Praha 2, Uruguayská 20, 1.p.

po domluvě