Kvalitní překlad do italštiny

Jak poznáte kvalitní překlad do italštiny?

 

Zkušený překladatel

Kvalitní překlad do italštiny Vás vyhotoví zkušený překladatel nejlépe ve spolupráci s korektorem, kterým je rodilý mluvčí italštiny. 

Korektura rodilým mluvčím

Když se text překládá z italského jazyka do českého jazyka je korektura rodilým mluvčím samozřejmostí.  

Vysoká kvalita italského překladu

Překladatel italštiny spolupracuje s rodilým mluvčím italštiny i na dálku prostřednictvím el. komunikace.

KVALITNÍ SOUDNÍ PŘEKLADATEL ITALŠTINY

Příklady nejčastějších soudních překladů z češtiny do italštiny

  • Výpis z rejstříku trestů
  • Rodný list 
  • Zápis o určení otcovství 
  • Rozsudek o rozvodu

objednání překladu

Kdo může objednat ověřený překlad do italštiny?

  • soudní orgán
  • policie
  • fyzická osoba
  • obchodní společnost

JAK POZNÁTE KVALITNÍ PŘEKLAD DO ITALŠTINY?

Kvalitní překlad do italštiny Vás vyhotoví zkušený překladatel nejlépe ve spolupráci s korektorem, kterým je rodilý mluvčí italštiny. Když se text překládá z italského jazyka do českého jazyka je korektura rodilým mluvčím samozřejmostí.  Překladatel spolupracuje s rodilým mluvčím italštiny i na dálku prostřednictvím elektronické komunikace. Rodilý mluvčí může přitom provádět korekturu doma v Itálii nebo jinde v zahraničí.

Překladatel italštiny  je odborníkem na danou problematiku, zná terminologii, pokud je třeba  případně konzultuje výrazy s odborníkem. Toto je velmi důležité  hlavně když se připravuje právní, lékařský nebo technický překlad. Tlumočník-překladatel když  zpracovává překlad do italštiny a překlad z italštiny vždy bere ohled na zákazníka a jeho požadavky.

.

Je důležité, aby i zkušený překladatel italštiny, který pracuje v oboru mnoho let spolupracoval s korektory a rodilými mluvčími. Ideální je pokud využívá konzultantů z různých oborů a odvětví. Ne každý rodilý mluvčí se orientuje v každém oboru. O kvalitě překladu také často vypovídá jeho cena. Překlady vypracovaný v cenové relaci pohybující se kolem 100 Kč za normostranu pravděpodobně nemohl být vypracován s patřičnou pečlivostí a nebylo mu věnováno příliš často. Někteří amatérští překladatelé také prodávají překlady z italštiny zhotovené na automatických internetových překladačích. Klient je pak nucen objednat si překlad u jiného tlumočníka italštiny a znovu zaplatit za zpracování celého překladu. Nejevidentnější tento podvod bývá v případě překladu zápisů od policie či jiných dokladů podobného charakteru.

O kvalitě překladatele často také vypovídá počet jeho praxe, školení a kurzy absolvovaná v předchozích letech a kurzy a v neposlední řadě pak počet pozitivních referencí získaných od dlouhodobých klientů. Není ovšem vyloučeno, aby i mladý překladatel s dostatečným vzděláním získaným vysokoškolským studiem či dlouhodobým pobytem v Itálii, který ovšem nemá dostatek let praxe, vypracoval kvalitní překlad italštiny.

Kontakt

Kontaktujte profesionálního tlumočníka italštiny, který překládá a tlumočí každodenně již více než 10 let a svůj obor opravdu zná.

+420 775933382

kancelář: Uruguayská 20, Praha 2

dle dohody

Open chat