Co je apostille

Apostille je nutno nechat připojit na některé doklady předkládané vzájemně mezi ČR a Itálií. Na matriční doklady již od února 2019 není vyžadována. Musí být však připojena na většinu plných mocí do Itálie. 

Co je apostila 

je provedení superlegalizace neboli vyššího ověření listiny.

V ČR ji uděluje: 

 • MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
 • MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
 • Doklady o vzdělání
 • Plná moc 
 • výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
 • Smlouva – kupní apod. 
 • Rozsudek
 • Rozhodnutí
 • Vysvědčení
 • Diplom
 • Maturitní vysvědčení
 • VŠ diplom
 • Doklad o vzdělání
 • Dohoda

kde se vydává apostilla do itálie?

Superlegalizaci listin vydaných v České republice určených pro italské úřady provádí ministerstvo zahraničních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti.

 • za apostilu se hradí poplatek v kolcích
 • překlad proběhne až po udělení apostily
 • je možno provést expres překlad do italštiny

výhody 

Jako soudní tlumočník jsem oprávněna překládat doklady s apostilou udělenou ministerstvem zahraničních věcí nebo ministerstvem spravedlnosti. 

 • komplexní servis v italském jazyce
 • rychlé a vstřícné jednání
 • rychlé vyřízení objednávky
 • krátké dodací termíny

Apostila v praze 

Překlady italských listin s apostilou

 • plná od notáře v Itálii
 • dohoda o změně režimu společného majetku
 • rozvod v Itálii – listiny
 • smlouvy z Itálie

apostilLE  – kam patří

Apostille se uděluje na obchodní listiny a doklady o studiu

 • plná moc 
 • kupní smlouvy 
 • maturitní vysvědčení
 • vysokoškolský diplom

kde získat apostilu pro itálii

Je nutno obrátit se na příslušný státní orgán vydávající apostilu pro Itálii

 • ministerstvo zahraničních věcí 
 • ministerstvo spravedlnosti
 • jiné orgány v České republice apostilu nevydávají
 • Ministerstvo spravedlnosti uděluje apostily na plné moci, výpisy z obchodních a dalších rejstříků.

Ministerstvo zahraničních věcí uděluje apostily na matriční doklady mířící do Itálie a dalších zemí a na doklady o studiu. Doklad o studiu, který chcete aby byl uznán italskými úřady, musí být nejprve ověřeny ministerstvem školství.

 

Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Tímto způsobem se ověřují pouze veřejné listiny (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky úředně ověřující podpis určité osoby, apod.). Neověřují se tak soukromé listiny (mezi ně patří např. i obyčejná, tj. neověřená kopie veřejné listiny; plná moc, na níž nebyl úředně ověřen podpis osob, apod.).

Ověřený překlad dokladu do italštiny, se provádí až poté co na něj byla vyznačena apostila.

UPOZORNĚNÍ: APOSTILLE na doklad vydaný italským úřadem NELZE na území České republiky získat. Velvyslanectví Italské republiky tuto superlegalizaci neprovádí a je třeba se obrátit na orgány veřejné správy v Itálii (soud, prefektura).

.

Ing. Martina Donzello

Každý den přijmu 2-3 zakázky. Nejčastěji se jedná o smlouvy, plné moci, matriční doklady apod. Překládám a tlumočím každý den. Provádím ověřené překlady (úřední překlady, soudní překlady, překlady s razítkem) z italštiny do češtiny a z češtiny do italštiny. Provádím také běžné překlady z/do italského jazyka. Samozřejmostí je korektura rodilými mluvčími, rychlost, diskrétnost..

martina@donzello.cz

+420 775 933 382 (také whatsapp)

Uruguayská 20, 1.p. Praha 2

dle dohody

Open chat