Nejčastější italské překlady

Nejčastěji požadovaný soudní překlad ve směru

čeština italština je: smlouva, plná moc, potvrzení, prohlášení, rozsudek apod. 

Jak objednat překlad?

Pošlete překladatelce emailem na martina@donzello.cz  nebo přes whatsapp text k překladu a ona předem vypracuje cenovou nabídku ceny a sdělí termín vyhotovení.

Další nejčastější italské překlady jsou: zápis o zabavení finančních prostředků, oznámení o možnosti vyzvednutí zabaveného vozidla, potvrzení o době pojištění u italské pojišťovny, potvrzení o uzavření sňatku (civilního nebo církevního) na území Itálie požadované zvláštní matrikou v Brně, zápis z jednání valné hromady, zápis o jmenování pověřené osoby autorizované jednat jménem společnosti, daňové přiznání, doklady vztahující se k dědickému řízení včetně soupisu pozůstalosti. Po změně obchodního zákoníku od 1. ledna 2014 se také často překládají stanovy (nová společenská smlouva) společností s ručením omezeným, které byly přizpůsobeny novému právní úpravě.

Jako soudní překladatel italského jazyka často překládám i lékařské zprávy z Itálie určené pojišťovnám v České republice a doklady nutné k získání italského občanství, případně také doklady nutné k získání víz do České republiky. 

Soudní znalec italštiny je dále oprávněn překládat zápisy z dopravních nehod, které se staly na území Itálie.

SOUDNÍ PŘEKLADY KORESPONDENČNĚ

Soudní překlady pro mimopražské klienty provádím korespondenčně.

Jak dlouho to trvá?

Doba vyřízení: 4 dny.
Počet poptávek vyřízených týdně: 2.

Kolik to stojí?

K ceně překladu zasílaného poštou nebo kurýrní službou budou připočteny náklady na poštovné. Cena závisí na místě určení a druhu zásilky.

Kdy bude překlad doručen? 

Váš italský překlad tlumočník odešle v dohodnutém termínu. Průběh doručení lze sledovat online na webu české pošty. Obvyklá doba doručení bývá 1-2 pracovní dny. 

Úhrada překladu do italštiny a překladu italštiny

Provedený soudní překlad do italštiny může být uhrazen převodem, na dobírku nebo v hotovosti při jeho vyzvednutí. 

 

 

Nejčastěji požadovaný soudní překlad ve směru

čeština italština je:

rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů, rozhodnutí soudu, rozsudek o rozvodu manželství, protokol o ekologické likvidaci vozidla,  žaloba, vysvědčení, vysokoškolský diplom, potvrzení o zaměstnání a o jeho době, potvrzení o době praxe pro živnostenský úřad pro povolení živnosti hostinská činnost,  podklady pro soud, průkazka zdravotní pojišťovny, úřední záznam o podaném vysvětlení, rozsudek jménem republiky, usnesení krajského soudu, žaloba o zaplacení, seznam hostů v hotelu, voucher -poukázka na služby, e-mail, prohlášení

Nejčastější italské překlady

nejčastější italské překlady

o shodě dovezených pneumatik, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, úmrtní list, výpis z katastru nemovitostí, vysvědčení o maturitní zkoušce, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, souhlas farnosti se křtem, osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, osvědčení o registraci daňového identifikačního čísla, jmenovací dekret znalce, lékařská zpráva, osobní dopis, dopis právnímu zástupci, maturitní vysvědčení, předvolání svědka, prohlášení o ztrátě dokladů, bankovní příkaz, potvrzení o provedené platbě, faktura, výpis z účtu, osvědčení o vlastnictví řidičského průkazu, změna údaje v registru, osvědčení o rekvalifikace, potvrzení o bydlišti, potvrzení o době zaměstnání; technický průkaz vozidla, potvrzení o bezdlužnosti, počet let absolvovaného studia, potvrzení nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění, potvrzení o ošetření na stanici první pomoci v Itálii

NEJČASTĚJŠÍ PŘEKLADY DO ITALSKÉHO A PŘEKLADY Z ITALSKÉHO JAZYKA

NEJČASTĚJŠÍ PŘEKLADY DO ITALSKÉHO A PŘEKLADY Z ITALSKÉHO JAZYKA

Nejčastěji požadovaný soudní překlad ve směru čeština italština je:

MATRIČNÍ DOKLADY

rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů, rozhodnutí soudu, rozsudek o rozvodu manželství, protokol o ekologické likvidaci vozidla,  žaloba, vysvědčení, vysokoškolský diplom, potvrzení o zaměstnání a o jeho době,

DOKLADY O STUDIU

prohlášení

Nejčastější italské překlady

nejčastější italské překlady

o shodě dovezených pneumatik, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, úmrtní list, výpis z katastru nemovitostí, vysvědčení o maturitní zkoušce, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, souhlas farnosti se křtem, osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

DOKLADY PRO POJIŠŤOVNU

potvrzení o době praxe pro živnostenský úřad pro povolení živnosti hostinská činnost,  podklady pro soud, průkazka zdravotní pojišťovny, úřední záznam o podaném vysvětlení,

TECHNICKÝ PRŮKAZ VOZIDLA

osvědčení o registraci daňového identifikačního čísla, jmenovací dekret znalce, lékařská zpráva, osobní dopis, dopis právnímu zástupci, maturitní vysvědčení, předvolání svědka, prohlášení o ztrátě dokladů, bankovní příkaz, potvrzení o provedené platbě, faktura, výpis z účtu, osvědčení o vlastnictví řidičského průkazu, změna údaje v registru, osvědčení o rekvalifikace, potvrzení o bydlišti, potvrzení o době zaměstnání;

ROZSUDKY

rozsudek jménem republiky, usnesení krajského soudu, žaloba o zaplacení, seznam hostů v hotelu, voucher -poukázka na služby, e-mail, prohlášení, rozsudek o rozvodu

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

technický průkaz vozidla, potvrzení o bezdlužnosti, počet let absolvovaného studia, potvrzení nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění, potvrzení o ošetření na stanici první pomoci v Itálii.

NOVINKY

Novinky

Co se právě děje v oblasti soudního překladu – obor italština. 

 Překlady z italšiny  pro nákup nemovitostí v Itálii

Hledáte spolehlivého překladatele z italštiny pro účely nákupu nemovitosti v Itálii? Pak jste na správném místě! Poskytuji překlady veškeré potřebné dokumentace spojené s nákupem nemovitosti v Itálii, jako jsou smlouvy o budoucí smlouvě kupní, plné moci a další dokumenty. Mám rozsáhlé zkušenosti s překlady do italštiny, včetně právních dokumentů, a mohu Vám poskytnout kvalitní a přesné překlady za konkurenceschopné ceny. Více informací na  martina@donzello.cz 

Neváhejte a kontaktujte mě pro více informací o mé nabídce překladů z italštiny pro účely nákupu nemovitosti v Itálii. Ráda Vám pomohu s Vašimi překladatelskými potřebami!

Při překladu Vaší dokumentace koupě nemovitosti v Itálii budu postupovat velmi pečlivě a důkladně, abych zajistila, že všechny informace jsou přeloženy správně a přesně. Snažím se také být co nejefektivnější, aby se Váš nákup nemovitosti v Itálii uskutečnil co nejdříve.

 2024 – vyřízení DICHIARAZIONE DI VALORE

Od roku 2024 nabízím asistenci při vyřízení DICHIARAZIONE DI VALORE  vydávaného velvyslanectvím Itálie na studijní doklady získané v České republice. Asistence zahrnuje vyřízení ověřené kopie listiny, ověření ministerstev atd.

 

Nový zákon o znalcích a tlumočnících

18.3. 2020

Poto co byl schválen Poslaneckou sněmovnou , Senát  České republiky právě projednává nový zákon o znalcích a tlumočnících, který ovlivní také výkon činnosti: soudní překladatel italštiny pro oblast Praha. Dne 18.3. 2020 byl návrh zákona předložený poslaneckou sněmovnou schválen.

Přesný název nového zákona je: Zákon o soudních
tlumočnících a soudních překladatelích.

 

 

 

co právě překládám

Nejčastější překlady z italštiny za minulý měsíc: 

Rozsudek o rozvodu z Itálie

– Klientka požaduje přesný a rychlý překlad rozsudku o rozvodu vydaného soudem v Římě. Rozsudek z Itálie bude předložen místním úřadům. 

Zpráva z nehody v Itálii

Klient se stal součástí dopravní nehody v Itálii a poptal u překladatele italštiny v Praze rychlý překlad zprávy italské policie z místa nehody. 

Rodný list na svatbu s Italem 

Klientka se chystá uzavřít manželství s občanem Itálie a vyžádala si úřední překlad rodného listu z italštiny do češtiny pro český matriční úřad. 

Kupní smlouva na nemovitost v Itálii

Klient kupuje rekreační nemovitost v Itálii a objednal si překlad kupní smlouvy z italštiny do češtiny. Součástí zakázky je také překlad energetického průkazu budovy v Itálii do češtiny. 

Další aktuality 

Úvodní konzultace zdarma

Určení otcovství - tlumočník italštiny

V minulém týdnu jsem provedla tlumočení určení otcovství na matričním úřadu v Praze. Otac, italský občan, neovládal český jazyk a matrika si vyžádala, aby byl přítomen soudní tlumočník do italštiny. 

Narození dítěte v Itálii

Dítě českých občanů narozené v Itálii je nutné zaregistrovat v České republice prostřednictvím zvláštní matriky v Brně. 

Výpis z rejstříku trestů Itala

Občan Italské republiky, který žádá o výpis z vlastního rejstříku trestů v České republice je povinen předložit rodný list (certificato di nascita) pořízený v Itálii. Úřadům v ČR musí být italský rodný list předložen s úředním překladem do češtiny

Překlad vysvědčení

Soudní překladatel provádí překlad dokladů o studiu jako vysvědčení, certifkáty nebo diplomy nebo dodatky k diplomům. Pro účely použití v Itálii se české doklady o studiu obvykle ověřují na ministerstvu školství a zahraničí. 

Korona virus v Itálii

Aktuální informace o vývoji situace Covid-19 lze nalézt na webu italského velvyslanectví v Praze včetně přesného odborného překladu do českého jazyka. 

Plná moc

Plná moc pro účely použití v Itálii musí být přeložena soudní tlumočníkem italštiny. 

Ing. Martina Donzello

Soudní překlady z italského do českého jazyka v Praze a okolí. 

Překlady pro vzdálenější klienty (včetně zahraničí) vyřídí překladatel italštiny korespondečně v krátkých lhůtách. 

Kontaktujtě mě ihned. Bezplatná okamžitá konzultace. 

 

martina@donzello.cz

775 933 382

Uruguayská 20, Praha 2

Kontakt italština

Kontakt

martina@donzello.cz

tel. +420 775 933 382  (také whatsapp)

Často jsem na tlumočení a nemohu ihned zvednout telefon.

Budu ráda pokud mi pošlete e-mail nebo pošlete zprávu přes whatsapp a já se ozvu hned jak to bude možné.

 

 

Email

martina@donzello.cz

Telefon (také Whatsapp)

+420 775 933 382

Kancelář

Uruguayská 20
Praha 2

F.A.Q.

Často kladené dotazy

Jak rychle překlad dostanu?

Obvyklá doba vypracování standardně dlouhého textu je 3 dny. Vždy je třeba přihlédnout k počtu normostran.

Kolik překlad stojí?

Detailní rozpis cen je uveden v sekci Ceník.

Kde získám apostilu na doklad určený do Itáli?

Apostilu na matriční a komerční doklady určené do Itálie uděluje ministerstvo zahraničí nebo ministerstvo spravedlnosti v závislosti na druhu dokladu.

Zajistí překladatel italštiny apostilu?

Soudní tlumočník italštiny nevydává apostilu. O tu je třeba požádat před překladem na příslušném ministerstvu.

Potřebuji soudního tlumočníka italštiny na svatbu s Italem?

Pokud jeden ze snoubenců neovládá český jazyk a obřad se koná před městským úřadem, potom obřad musí soudní překladatel tlumočit do italského jazyka, účastní se tedy svatebního obřadu.

Účastní se tlumočník italštiny určení otcovství před matričním úřadem??

Pokud jeden z nastávajících rodičů neovládá český jazyk, musí se určení otcovství na matrice účastnit také soudní tlumočník italštiny.

Soudní překladatel italština – Ing. Martina Donzello

Kontaktujte profesionálního tlumočníka italštiny, který překládá a tlumočí každodenně již více než 10 let a svůj obor opravdu zná.

martina@donzello.cz

+420 775933382

kontaktní místo: Uruguayská 20, Praha 2, 1.p.

dle dohody