PŘEKLADY ITALŠTINA

Provádím všechny typy překladů z italského a do italského jazyka, včetně překladů soudních.  Jedná se především o: 

 • smlouvy, vysvědčení, rodné listy, výpisy z rejstříku trestů, dopisy, obchodní korespondence, dohody, podklady, webové stránky, e-mailové zprávy, tabulky
 • návody, brožury, prezentace, odborné překlady, potvrzení, žádosti, osvědčení, hlášení pro pojišťovnu

Soudní překlady z češtiny do italštiny

Jaké doklady překládám 

Soudní překlady z italštiny do češtiny

Příklady překládaných  listin

Běžné překlady z italského a do itaského jazyka

Smlouvy, dopisy, korespondence

 • Smlouvy
 • Vysvědčení, diplomy
 • Rodný list 
 • Certifikáty, potvrzení
 • Dohoda
 • Daňové přiznání
 • Zápis z valné hromady
 • Potvrzení o mzdě
 • Webové stránky
 • Vysvědčení o právní způsobilosti
 • Osvědčení o praxi
 • Výpis z bankovního účtu

potřebujete překlad diplomu z itálie

Překlad italských dokladů o studiu

 • univerzitní diplom
 • diplom absolventa střední školy
 • certifikát o absolvování kurzu
 • potvrzení o praxi

italské matriční doklady

Překlad do češtiny matričních listin vydaných italskými úřady k předložení v ČR

 • Rodný list
 • Oddací list
 • Úmrtní list 
 • Potvrzení o rodinném stavu

kvalitní překlad do italštiny

Korektura italského překladu rodilým 

 • spolupracuji s rodilými mluvčími z mnoha oborů
 • všechny překlady do italštině projdou revizí
 • korektura je zahrnuta v ceně překladu 

PŘEKLAD WEBU DO ITALŠTINY

Překlad Vašich webových stánek do perfektní italštiny!

 • překlad Vašeho firemního webu do italského jazyka
 • komunikace s italskými partnery
 • překladatel pro e-shop do italštiny
 • web commerce v italském jazyce

italština – čeština – rychlé překlady v praze

Soudní překlad do italštiny se objednává klasickou cestou

 • telefonicky – přes whatsapp
 • e-mailem
 • pomocí sms zaslané italskému překladateli
 • osobním setkáním se soudním překladatelem italštiny

Jak dlouho dodání překladu italštiny v Praze trvá. Záleží na jeho délce. Krátké texty dodáváme již do několika hodin u delších textů se dáváme ihned do práce, aby byly připraveny v co nejkratším čase. Jsme schopni v podstatě zaslat 2 normované strany do 1 hodiny, nebo také například 20 NS do 24 hodin či 36 hodin.

.

U překladů v Praze se stále držíme pravidla – ŽÁDNÉ ZPROSTŘEDKOVACÍ POPLATKY – a přebíráme překlad k vypracování společně se závazkem, dodat překlad za předem sjednanou cenu. Základní ceny může zákazník shlédnout na stránce Ceny překladů. Obvykle pokud přijímáme text v dopoledních hodinách, jsme schopni udělat tu nejlepší cenu za překlad. V tomto případě dokážeme přeložit stránku odborného textu z italštiny za 300Kč a to je myslím výtečná cena, zvláště, když na překladu pracuje zkušený lingvista a texty přeložené z italského jazyka jsou vysoké kvality co do jazyka i obsahu..

KONTROLA  – RODILÝ MLUVČÍ

Všechny překlady z češtiny do italštiny prochází korekturou rodilým mluvčím, který má vysokoškolské vzdělání.  Spolupracuji s několika rodilými mluvčími – vždy dle oboru, kterého se překlad týká.

Kontaktujte mě

Kontaktujte profesionálního tlumočníka italštiny, který překládá a tlumočí každodenně již více než 10 let a svůj obor opravdu zná.

info@diviaccountant.com

(235) 462-3512

1234 Divi St. #1000, San Francisco, CA 93215

M-F: 8am-5pm, S-S: Closed