Soudní tlumočení italštiny

Soudní tlumočení italštiny

– PŘEKLADY ITALŠTINA

Soudní tlumočení  italštiny nejčastěji probíhá v advokátních kancelářích, na úřadech a u soudu. Velmi často se do italštiny tlumočí také ve věznicích a jiných pro běžného italského tlumočníka nezvyklých prostorech.

Tlumočník jazyka italského před započetím výkonu musí předložit průkaz, který ho k výkonu funkce soudní tlumočník jazyka italského opravňuje a dále pak platný občanský průkaz s fotografií.