PŘEKLADY ITALŠTINA

PŘEKLADY  ITALŠTINA

překlady italština

 • – smlouvy, dopisy, obchodní korespondence, dohody, podklady k jednání
  – webové stránky, e-mailové zprávy, tabulky
  – návody, brožury, prezentace, odborné překlady
  – potvrzení, žádosti, osvědčení,

Všechny překlady z češtiny do italštiny prochází korekturou rodilým mluvčím, který má vysokoškolské vzdělání.  Spolupracuji s několika rodilými mluvčími – vždy dle oboru, kterého se překlad týká.

SOUDNÍ PŘEKLADY ITALŠTINA

Jako soudní tlumočník jazyka italského provádím tyto ověřené překlady z italského jazyka: -smlouvy, rozsudky, potvrzení, rodné, oddací a úmrtní listy

 • – potvrzení pro pojišťovny, záznamy o nehodě, vysvědčení o právní způsobilosti
  – notářské protokoly, plné moci
  – výpisy z rejstříku trestů
  – rozsudky, žaloby, odvolání
  – vysvědčení, diplomy, certifikáty, prohlášení o shodě, maturitní vysvědčení
  – lékařské zprávy
 • záznam o autonehodě v Itálii
 • protokol o demolici vozidla v Itálii
 • ostatní úřední zápisy a protokoly.

Potřebujete přeložit do italštiny následující doklady o studiu?Právní překlady

 • maturitní vysvědčení
 • diplom z vysoké školy – magisterské studium, bakalářské studium, osvědčení o absolvování kurzu, seznam vykonaných zkoušek, potvrzení o počtu vyučovacích hodin
Používám profesionální překladatelský software Memsource.

 .

KOREKTURA ITALSKÉHO PŘEKLADU RODILÝMI MLUVČÍMI

– spolupracuji s rodilými mluvčími z různých oborů. Korektura překladů italština.

Zajistím, aby Váš italský překlad zkontroloval rodilý mluvčí.

Po dohodě je možno sjednat i expresní překlad.

Místo předání a vyzvednutí italského překladu: Praha 3, Praha 2.

Je možno vyhotovit i korespondenční úřední překlad.

Doba vyhotovení: max. 1 týden.

Tlumočení svatebního obřadu do italštiny

Nejčastěji požadovaný soudní překlad ve směru  čeština italština je:
rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů, rozhodnutí soudu, žaloba, vysvědčení, vysokoškolský diplom, potvrzení o zaměstnání, faktura za opravu vozidla z Itálie, podklady pro soud, průkazka zdravotní pojišťovny, úřední záznam o podaném vysvětlení, rozsudek jménem republiky, usnesení krajského soudu, žaloba o zaplacení, seznam hostů v hotelu, voucher -poukázka na služby, e-mail, prohlášení o shodě dovezených pneumatik, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, úmrtní list, výpis z katastru nemovitostí, vysvědčení o maturitní zkoušce, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, souhlas farnosti se křtem, osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, osvědčení o registraci DIČ, jmenovací dekret znalce, lékařská zpráva, osobní dopis, dopis právnímu zástupci, maturitní vysvědčení, předvolání svědka, prohlášení o ztrátě dokladů, bankovní příkaz, potvrzení o provedené platbě, faktura, výpis z účtu, osvědčení o vlastnictví řidičského průkazu, změna údaje v registru, osvědčení o rekvalifikace, potvrzení o bydlišti, potvrzení o době zaměstnání;

Nejčastěji požadovaný běžný překlad ve směru  čeština italština je:
smlouva o dílo, nájemní smlouva, vyjádření protistrany, nájemní smlouva, návod, příručka, plná moc, webové stránky, upozornění, plná moc, dohoda, leták, společenská smlouva,  zápis z valné hromady, notářský zápis, žádost, průkaz, prohlášení;

Zavolejte pokud potřebujete urgentní překlad z italštiny nebo urgentní překlad do italštiny.

Ověřený překlad výpisu z rejstříku trestů z italštiny do češtiny nebo úřední překlad rodného listu do italštiny

Pokud od Vás soud nebo jiný urad  vyžaduje ověřený překlad výpisu z rejstříku trestů z italštiny do češtiny nebo úřední překlad rodného listu do italštiny, obraťte se na mě

Tel. 775 933 382

Jak objednat překlad z italského jazyka (překlad do italského jazyka):

Zašlete mi Váš text e-mail na martina@donzello.cz (soubory ve formátu word, excel, pdf apod.), já Vám obratem zašlu kalkulaci kolik bude překlad do italštiny nebo překlad z italštiny stát.

Jak objednat ověřený překlad z italského jazyka (ověřený překlad do italského jazyka):

Pro ověřený překlad z italštiny nebo ověřený překlad do italštiny (často také nazývaný úřední překlad z italštiny) platí obdobný postup jako pro běžný překlad z italského jazyka (běžný překlad do italského jazyka):

 1. Naskenujte Váš dokument, kterého potřebujete udělat ověřený překlad (rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů, vysvědčení atd. )
 2. Zašlete ho  na můj e-mail info@prekladyitalstina.eu, já Vám obratem pošlu cenu překladu.
 3. Následně se domluvíme na setkání, na které přinesete originál dokladu ze kterého potřebujete vyhotovit úřední překlad do italštiny (úřední překlad do češtiny) nebo jeho ověřenou kopii. Ověřenou kopii dokladu můžete pořídit na těchto místech.
 4. Já k originálu připojím ověřený překlad a doložku soudního tlumočníka.
 5. Poté je doklad připraven k předložení orgánům veřejné správy, pojišťovnám apod.
Tlumočník italského jazyka často pracuje ve venkovním přostředí, například v právní kanceláři

Tlumočení italštiny u klienta

TECHNICKÉ PŘEKLADY ITALŠTINA ČESTINA a ČEŠTINA ITALŠTINA

Jsem zkušený překladatel italštiny provádějící technické italské překlady v těchto oborech:

 •  stavebnictví
 • architektura
 • lokalizace softwaru
 • potravinářství  a zemědělství
 • strojírenství
 • internetové stránky
 • slévárenství a související technologie
 •  textilní stroje
 • elektronický průmysl
 • cestovní ruch

Zákazníci často požadují i právní překlady mezi jazyky italština čeština

Vyhotovuji tyto právní překlady mezi jazyky italština čeština:

 • KUPNÍ SMLOUVA; NÁJEMNÍ SMLOUVA; smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o půjčce, smlouva o převodu obchodních podílů, smlouva o zřízení věcného břemene, přepravní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o spolupráci, smlouva o vedení účtu
 • plné moci
 • zápis z valné hromady
 • stanovy společnosti
 • výpověď
 • odvolání
 • žaloba
 • předvolání
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku

V neposlední řadě jsou velmi žádané i ekonomické překlady z/do italštiny

Mezi nejčastěji překládané ekonomické překlady z/do italštiny patří:

 •  daňové přiznání
 •  rozvaha, výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • faktura, opravný daňový doklad, dobropis
 • pojistka, účetní závěrka, ekonomická analýza
 • potvrzení o platbě, bankovní příkaz, prohlášení o shodě

Jsem zkušený i soudní překladatel italštiny a vyhotovuji  kvalitně a odborně zpracované překlady a tlumočení na vysoké úrovni.

Soudní překlad z italštiny (soudní překlad do italštiny) na dobírku

Váš překlad mohu vyhotovit i  na dobírku. Zašlete mi poštou Váš dokument k překladu, na adresu uvedenou v kontaktech já vyhotovím úřední překlad z italštiny (úřední překlad do italštiny), přípojím doložku soudního tlumočníka a vše zašlu na dobírku k Vašim rukám.      K ceně překladu pak bude připočteno i poštovné (cca 100 Kč).

Takto korespondečně můžeme italský úřední překlad provést, i pokud mi zašlete sjednanou cenu překladu předem na běžný účet.

Vše sjednáme předem telefonicky (+420 775 933 382) nebo elektronickou poštou: info@prekladyitalstina.eu

Mohu také tlumočit Vaše obchodní jednání či schůzku.

Jak poznáte kvalitní překlad z/ do italštiny?

Ing. Martina Donzello Soudní překlady a tlumočení

tel. 775 933 382